Zwroty i reklamacje

1. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „ O prawach konsumenta”:

„Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust 2 i art 35.” ww. ustawy. Aby zwrócić paczkę, produkt musi być oddany w stanie niezmienionym (nie może być używany, zniszczony, otwierany, naruszony w jakikolwiek sposób, również opakowanie nienaruszone – w tym folie i inne zabezpieczenia fabryczne).

3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. W ciągu 14 dni od jego otrzymania towaru, Klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy. Zwrot kwoty pieniężnej nastąpi w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zwróconego towaru wraz z dowodem zakupu. Zwrot nastąpi przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawartym został załączniku nr 1.

5. W przypadku ewentualnych reklamacji prosimy natychmiast skontaktować się z naszym sklepem.

6. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej przesyłki w celu upewnienia się, że dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu.

7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej złożenia. Towar reklamowany zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub zaoferujemy inne produkty dostępne w sklepie.