REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-ESTETYCZNY.PL,

W TYM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Na podstawie art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin”).

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje:

a) Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Sklep Estetyczny należący do JTCosmetology Joanna Turkowiak, ul. Cynamonowa 2 lok. U8, 02-777 Warszawa, e-mail: kontakt@sklep-estetyczny.pl, NIP 697-223-96-25.

b) Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę droga elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Klientów związane z korzystaniem z ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklep-estetyczny.pl, w tym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Korzystanie z usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją, bez żadnych zastrzeżeń, niniejszego Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny on-line przez cały czas działalności sklepu a odtworzenie jego treści jest możliwe poprzez naciśnięcie ikony lub linku pod nazwą „Regulamin”.

6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług:

– podłączenie do Internetu

– poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w

wersji 8.0 i wyższych lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12 lub wyższych. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu usługodawca

nie ponosi odpowiedzialności,

– włączona obsługa Cookies i Java Script.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.

§2 PROCEDURA DOKONYWANIA ZAKUPU W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Zamówienia można składać:

a) Osobiście

b) Telefonicznie

c) Na adres e-mail sklepu: info@sklep-estetyczny.pl

d) W sklepie internetowym www.sklep-estetyczny.pl

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklep-estetyczny.pl, (zwanego dalej sklepem), oznacza, że Klient akceptuje wszystkie warunki tego regulaminu.

3. Ceny podane w sklepie są cenami zawierającymi podatek VAT, są cenami wyrażonymi w PLN, i nie uwzględniają kosztów dostawy.

4. Ceną wiążącą jest cena podana w chwili zamówienia.

5. Zamówienia produktów objętych promocją będą realizowane zgodnie z kolejnością wpłynięcia zamówienia, aż do wyczerpania zapasów, bądź zakończenia promocji.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania warunków promocji i produktów objętych promocją oraz do jej odwołania.

7. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

8. Zamówienia powyżej 1000 zł wysyłane są na koszt sklepu..

9. Klient ma prawo zmienić zamówienie w całości bądź w części lub anulować zamówienie do momentu wysyłki. Jeśli z jakichkolwiek powodów zmienią Państwo zdanie, prosimy o bezzwłoczne poinformowanie pracownika sklepu pod nr: 725 931 620

10. Zamówienia są realizowane w kolejności ich wpłynięcia, jeśli z jakiegoś powodu towar nie będzie dostępny w magazynie, klient zostaje bezzwłocznie poinformowany o takiej sytuacji i podejmuje decyzję czy zamówienie ma zostać zrealizowane w części bądź anulowane.

11. Zamówienia (forma płatności pobranie) realizowane tego samego dnia lub maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia.

12. Zamówienia (forma płatności przedpłata- w momencie zaksięgowania wpłaty na konto) realizowane tego samego dnia lub maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia.

13. Zamówienia złożone w piątek do godziny 12-tej, realizujemy w tym samym dniu lub maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia. Zamówienia złożone po 12-tej realizujemy w poniedziałek.

14. Sklep nie odpowiada za opóźnienia ze strony Poczty Polskiej, DPD, FedEx.

15. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza: podanie danych miejsca dostarczenia przesyłki, nr telefonu, adresu e-mail, adres do faktury imiennej.

16. Towary dostarczane będą pod adres zaznaczony w formularzu.

17. Zamówienia są wysyłane:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – natychmiast po złożeniu zamówienia,

b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

18. Do każdego zamówienia zostaje dołączony faktura imienna, osoba fizyczna nieposiadająca działalności gospodarczej musi wcześniej wykonać przelew na konto. Jeśli życzą sobie Państwo fakturę VAT prosimy zaznaczyć to w zamówieniu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą prosimy aby pamiętały o podanie NIP-u potrzebnego do prawidłowego wystawienia Faktury VAT.

19. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, przy czym w takim wypadku niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta.

§3. FORMY PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:

1. Za pobraniem – zapłata przy odbiorze przesyłki u listonosza lub kuriera.

2. Przelewem – na niżej wskazany numer konta bankowego. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o takim fakcie pracownika sklepu.

mBank S.A.

Nr konta: 78 1140 2004 0000 3102 7565 9427

3.Płatność online. Autoryzacji płatności online dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji. Ważne! Przesyłki opłacone przelewem lub przy pomocy płatności online są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym sklepu internetowego.

§ 4.KOSZTY I FORMA DOSTAWY

1. Klient pokrywa koszty wysyłki.

Koszty przesyłki*: Poniżej 1000zł

2. Koszty przesyłki są naliczane automatycznie, tzn kurier za pobraniem 25zł i kurier przelewem 20zł cena może ulegać zmianie z wagą towaru.

*ceny zawierają podatek VAT ( 23%)

3. Przesyłki listowne wysyłane są tylko i wyłącznie priorytetem – są to przesyłki nie przekraczające ciężaru 2kg. Paczki wysyłamy zarówno ekonomicznie jak i priorytetowo. Standardowo przesyłka ekonomiczna powinna dotrzeć do klienta w ciągu 3 dni roboczych a przesyłka priorytetowa następnego dnia roboczego. Aby zminimalizować Państwa koszty zalecamy, aby wybierać formę przedpłaty na konto, ponieważ płatność przy odbiorze jest dodatkowo odpłatna w zależności od kwoty pobrania danej przesyłki.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta dodatkowymi kosztami związanymi z przesyłką. Jeśli będą Państwo zainteresowani dostawą zamówienia poza granice Polski, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia warunków wysyłki (kosztów, terminu).

5. OPINIOWANIE

1.Każdy klient może pozostawić opinię o zakupie oraz opinie o produkcie na karcie dowolnego zakupionego przez siebie produktu.

Prosimy również o przesyłanie opinii na nasz adres sklepowy: info@sklep-estetyczny.pl

Państwa opinie są dla Nas bardzo ważne!

6.REKLAMACJE I ZWROTY

1. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „ O prawach konsumenta”:

„Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust 2 i art 35.” ww. ustawy. Aby zwrócić paczkę, produkt musi być oddany w stanie niezmienionym (nie może być używany, zniszczony, otwierany, naruszony w jakikolwiek sposób, również opakowanie nienaruszone – w tym folie i inne zabezpieczenia fabryczne).

3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. W ciągu 14 dni od jego otrzymania towaru, Klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy. Zwrot kwoty pieniężnej nastąpi w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zwróconego towaru wraz z dowodem zakupu. Zwrot nastąpi przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawartym został załączniku nr 1.

5. W przypadku ewentualnych reklamacji prosimy natychmiast skontaktować się z naszym sklepem.

6. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej przesyłki w celu upewnienia się, że dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych, powstałych

podczas transportu.

7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej złożenia. Towar reklamowany zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub zaoferujemy inne produkty dostępne w sklepie.

7.BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uzyskane dane osobowe Klienta są wykorzystywane do realizacji zamówienia.

W związku ze składaniem zamówienia drogą elektroniczną, wymagane będzie od Klienta zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz podanie następujących danych, niezbędnych do sfinalizowania transakcji:

– adresu mailowego

– imienia i nazwiska

– danych adresowych

– numerów PESEL/NIP w celu wystawienia faktury VAT na zakupione rzeczy.

2. Wszystkie dane uzyskane przez sklep www.sklep-estetyczny.pl są poufne.

3. Klient może zastrzec przy rejestracji, że chce/nie chce otrzymywać informacje marketingowe.

4. Klient może zmieniać swoje dane podane przy rejestracji.

5. Do przetwarzania danych osobowych klienta stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o ochronie danych osobowych.

6. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony

§8.POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wszystkie punkty regulaminu są wiążące zarówno dla klienta, jak i dla sklepu www.sklep-estetyczny.pl

2.Wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej przez osobę odpowiedzialną za sprzedaż.

3.W innym przypadku będą rozstrzygane przez stosowny sąd.

§9 CENY ORAZ OPŁATY

1.Wszystkie ceny podane przy preparatach objętych Promocją Świąteczną są cenami brutto, zawierają podatek VAT i są wiążące dla obu stron.

2.Ceny objęte promocją Świąteczną nie zawierają kosztów przesyłki.

3.Sklep pokrywa koszty przygotowania paczki świątecznej (opakowanie, ozdoby).

4.Kupujący pokrywa koszty przesyłki.

5.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie Preparatów objętych Promocja Świąteczną.

6.Preparaty wystawione do Promocji Świątecznej są objęte 10% rabatem cenowym.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego użytkownika.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza akceptację tych zmian.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartymi w indywidualnych umowach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. We wszystkich sprawach zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: JTCosmetology Joanna Turkowiak, ul. Cynamonowa 2 lok. U8, 02-777 Warszawa,

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

„Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“