Opis

Prontech jest to środek dezynfekcyjny, posiada właściwości
bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Przeznaczony jest do
końcowej dezynfekcji uprzednio umytych i spłukanych czysta wodą
powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym, obiektach użyteczności
publicznej oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. Przeznaczony jest też
do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli,
przetrzymywania i transportu zwierząt. Może być stosowany na czystych
powierzchniach mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z
żywnością i środkami żywienia zwierząt.
Jednym z zastosowań jest sektor publiczny, może być stosowany do
dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni i wyposażenia w hotelach,
kinach, dworcach, restauracjach oraz innych placówkach użyteczności publicznej
oraz do higienicznej dezynfekcji rąk.
Produkt aktualnie dostępny jest na rynku w postaci roztworu wodnego gotowego do
użycia:
– stężenie 1g/1l przeznaczone jest do higienicznej dezynfekcji rąk
– stężenie 2 g/1l przeznaczone jest do dezynfekcji powierzchni
Jest to niealkoholowy roztwór, którego nośnikiem jest woda.
Substancja czynna produktu to chlorki benzalkoniowe, które znajdują się na liście
ECDC, czyli European Centre for Disease prevention and Control. W załączeniu
dokument.
Najważniejsze cechy roztworu to bezpieczeństwo i wysoka skuteczność.
Prontech został przebadany dermatologicznie, na grupie osób z alergią,
co potwierdziło dodatkowo jego wysokie bezpieczeństwo.

PRONTECH jest unikalnym produktem biobójczym, skutecznie zabijającym
mikroorganizmy poprzez fizyczne i chemiczne zakłócanie ich metabolizmu. Nie
pozwala mikroorganizmom na budowanie oporności. Powoduje nieodwracalne
uszkodzenie otoczki kapsydowej, poprzez denaturację białek. Nieodwracalnie
uszkadza mikroorganizmy chorobotwórcze.
PRONTECH nie pozwala wirusowi tworzyć odporności. PRONTECH jest bardzo
stabilny z trwałym działaniem resztkowym nawet w obecności materii organicznej.
PRONTECH rozbija napięcie powierzchniowe wody, umożliwiając jej penetrację do
małych porów i szczelin powierzchni w celu dokładnej i całkowitej dezynfekcji.
PRONTECH został przetestowany na surogacie świńskiego koronawirusa
CODVID-19, wykazując skuteczność w stosunku do COVID-19 przy dawce
praktycznej 500 ppm. To oznacza 1,5 g/litr wody.

 • Informacje praktyczne:
  – Zalecana dawka: 1g/1 litr do dezynfekcji rąk/ 2g/1l do dezynfekcji powierzchni
  – Sposób użycia; oprysk powierzchni, zamgławianie, zanurzanie
  – Urządzenia: wszystkie rodzaje opakowań i urządzeń rozpryskujących
  – Ważna informacja 1: nie mieszać z detergentami
  – Ważna informacja 2: można mieszać z alkoholem
  – Stabilność: po rozpuszczeniu stabilny 1 rok
  – Bezpieczeństwo: według klasyfikacji substancji i mieszaniny produkt nie jest
  klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz
  dla środowiska
  – Do opryskiwania używać opakowań z odzysku – po detergentach – przed
  użyciem należy je dokładnie wypłukać
  – Do opryskiwania używać opryskiwaczy ogrodowych