I-PRF

Injectable Platelet Rich Fibrin

zestaw do pozyskania fibryny bogatopłytkowej

Elementy zestawu tworzą system zamknięty, próżniowy, samoczynnie pobierający krew.

WYDAJNOŚĆ | 6 x ok. 1 ml płynnej fibryny bogatopłytkowej

WYKORZYSTANIE | 1-3 niezależne zabiegi

Facebook Messenge

Opis

• NOWOŚĆ – pierwszy zestaw na rynku medycyny regeneracyjnej służący do pozyskania fibryny bogatopłytkowej z krwi własnej pacjenta do iniekcji.

• JAKOŚĆ – każdy z elementów zestawu posiada niezbędne certyfikaty jakości i bezpieczeństwa do stosowania w medycynie

• KOMPATYBILNOŚĆ – elementy tworzą znormalizowany, w pełni zamknięty system próżniowy, samoczynnie pobierający krew.

• STERYLNOŚĆ – każda z probówek oraz każdy komplet elementów pobraniowych pakowane są osobno. Dzięki temu istnieje możliwość wykorzystania tylko części zestawu do zabiegu podczas gdy pozostałe elementy pozostają nadal sterylne.

• PROSTOTA I SZYBKOŚĆ ZABIEGU – nowoczesna technika vacuum umożliwia szybki i łatwy pobór krwi, przy zachowaniu precyzji zabiegu. Procedura obejmuje 4 kroki. W ciągu 8-10 minut pozyskujemy płynną fibrynę bogatopłytkową, przygotowaną do zabiegów estetycznych oraz regeneracyjnych.

• ZESTAW WOLNY OD SZTUCZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH – probówki I-PRF keymed in vivo nie zawierają żadnych substancji chemicznych, są szklane, jałowe, apirogenne tj. bez martwych bakterii. Posiadają klasę medyczną IIB.

• ELASTYCZNOŚĆ – można wykonać zabieg u jednego pacjenta z użyciem 2, 4, bądź 6 probówek. Możemy wykonać również 1 do 3 niezależnych zabiegów. Elastycznie dobieramy zakres zabiegu oraz ilość fibryny bogatopłytkowej do zabiegu, w oparciu o wskazania medyczne i potrzeby pacjenta.

 

Informacja o rodzaju certyfikatów dotyczących probówek I-PRF keymed in vivo™.

  • Certyfikat CE 0123.
  • Biologiczne bezpieczeństwo wyrobu medycznego potwierdzone ISO 10993-1:2009
  • Class IIB, Rule 3 – klasa medyczna IIB oznacza wyrób medyczny przeznaczony do modyfikowania biologicznego składu płynów ustrojowych, przeznaczonych do wprowadzenia do ciała.

Każdy element zestawu posiada kompletne i ważne certyfikaty CE, które  zostały przedłożone w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie w procesie rejestracji  naszych zestawów.