II Kongres Kosmetologii Estetycznej

https://www.youtube.com/watch?v=Tm0w-i7WTY0